Pravila igre

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator i Izvršilac igre:

Ova pravila igre sadržavaju uslove učešća u igri, na izvlačenju ili na takmičenju (u daljem tekstu: „Igra”) koja se odvija i sprovodi preko firme Executive Group (sedište: 22. Oktobra 7, Beograd; PIB SR103827182 u daljem tekstu: „Izvršilac”) na Facebook stranici „LG Srbija” ([https://www.facebook.com/lg.serbia/] i na web stranici www.lg.com/rs; u daljem tekstu: „Stranice”) kompanije LG Electronics Srbija (sedište: Španskih boraca 3/VII, 11070 Novi Beograd; u daljem tekstu: „Organizator”). Učestvovanje u Igri znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila Igre (u daljem tekstu: „Pravila igre”). (Osobe koje učestvuju u Igri u daljem tekstu se nazivaju: „Učesnik” ili „Učesnici”.) Ova Pravila igre ne odnose se na druge igre ili promocije kojima upravljamo mi na Facebookovim stranicama, oglasnim tablama ili web stranicama koje su namenjene u te svrhe, odnosno na igre u kojima se može učestvovati pomoću posebnih formulara za unos podataka. Izvršilac organizuje Igru po nalogu Organizatora. (Zaposlenici, ovlaštenici, zastupnici i podizvođači Izvršioca i Organizatora u daljem tekstu se nazivaju: „Saradnici”.)

1.2. Uslovi učešća u igri

Igra je namenjena isključivo za ličnu upotrebu, njeno korišćenje za poslovne ili komercijalne svrhe strogo je zabranjeno. Organizator, Izvršilac i drugi Saradnici će koristiti podatke Učesnika u skladu sa pravilima zaštite podataka koja su opisana u poglavlju „Korišćenje i zaštita ličnih podataka – Obaveštenje o zaštiti podataka” ovih Pravila. Iz Igre se isključuju Organizator, Izvršilac, vlasnici Facebooka, vodeći funkcioneri, zaposlenici, oni koji su sa njima u radnopravnom odnosu te rođaci svih gore navedenih osoba, koji su određeni u tački 2. § 8:1. Građanskog zakonika, odnosno Saradnici koji učestvuju u izvođenju, kao i njihovi rođaci navedeni u tački 2. § 8:1. Građanskog zakonika. Učesnik može da bude isključivo fizičko lice koje je napunilo 18 godina života, poslovno je sposobno i u određenoj zemlji (Srbija) ima državljanstvo, te za vreme trajanja Igre:

odobravanjem aplikacije „Lov na Selfi Stikere” (u daljem tekstu: „Aplikacija”) koja je dostupna na Fan stranici (https://www.facebook.com/lg.serbia/) stavlja na raspolaganje Izvršiocu i Organizatoru svoje podatke koje je dao na Facebookovim stranicama, registruje se za Igru putem popunjavanja formulara koji je dostupan iz Aplikacije, prijavljuje se za primanje biltena i ujedno prihvata sve uslove koji su navedeni u Pravilima igre. Istodobno sa registracijom za Igru, prijavom za primanje biltena i učestvovanjem u Igri Učesnik neopozivo izjavljuje da želi da učestvuje u Igri, da je u svim detaljima upoznat sa Pravilima igre, te da sadržaj istih prihvata za sebe u celosti obavezujućima. Ukoliko Učesnik – u pogledu bilo koje odredbe – ne prihvata Pravila igre, ili ima prigovore u vezi sa njima, i tu činjenicu pismeno upućuje Organizatoru, biće isključen iz Igre, i ne može dalje da učestvuje u njoj.

Organizator će smatrati važećima isključivo one registracije i prijave za primanje biltena koje su poslane u Igru preko registracionog interfejsa Aplikacije, i to davanjem istinitih ličnih podataka. Ukoliko za učestvovanje u Igri Učesnik ne koristi svoj sopstveni Facebook profil ili za istu svrhu koristi tuđi račun e-pošte, Organizator i Izvršilac će u celosti isključiti svu odgovornost za sporove koji budu proistekli iz prava korišćenja. Organizator može da isključi iz Igre Učesnike koji daju neistinite podatke. Slanjem registracije Učesnik prima k znanju da sadržaj tehničke infrastrukture Igre, kao i njene performanse, pružena brzina prenosa poruka i podataka, te brzina davanja odgovora zavise od tehnologije provajdera, i time na gore navedene okolnosti nepovoljno mogu da utiču faktori koji su van kontrole Organizatora, kao što su (ali ne isključivo) greške u povezivanju, performanse serverskih računara, preopterećenost mreže, zagušenost mreže, pokrivenost, kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu. Organizator i Izvršilac u celosti isključuju svu odgovornost koja bi proistekla iz sadržaja ovog stava.

a bi ispunio uslove Pravila igre, Organizator može da proveri registracije, i ukoliko one, odnosno Učesnik koji ju je poslao iz bilo kojeg razloga ne odgovara uslovima Pravila igre, dotični Učesnik može da bude isključen iz Igre.

Iz igre može da bude isključen i bilo koji Učesnik koji se po mišljenju Organizatora koristi nepoštenim sredstvima u toku Igre. Bez namere da ih se u celosti navede, evo nekoliko primera: po mišljenju Organizatora, iz Igre na primer mogu da budu isključeni Učesnici koji u suprotnosti sa duhom Igre u Igri učestvuju kao grupa pod imenom fizičkog lica, ili koriste izmišljeni Facebook profil sa ciljem da na taj način povećaju svoje šanse za dobitak. Takvim Učesnicima će se smatrati na primer osobe koje radi učestvovanja na izvlačenjima ili u drugim nagradnim igrama formiraju grupe, i u interesu osvajanja nagrada usaglašavaju svoje aktivnosti. Takođe se takvima smatraju i oni koji u Igri učestvuju na primer sa neistinitim podacima, lažnim Facebook profilom ili lažnim računom e-pošte, i sve to sa ciljem da na nepošten način povećaju svoje šanse za dobitak.

Učesnici koji se budu nepošteno ponašali, dužni su nadoknaditi svu štetu koju su u vezi sa Igrom prouzrokovali Organizatoru i/ili Izvršiocu.

Za učestvovanje u Igri nije uslov da se Učesnik pridruži Stranici (klikom na taster Like/Sviđa mi se). To međutim olakšava njegovo učestvovanje u Igri, jer na taj način iz prve ruke će moći dobiti informacije o Igri, te će – putem novih poruka koje su objavljene na oglasnoj tabli Stranice – moći da prati novosti o Igri.

2. Tok Igre

2.1. Trajanje Igre:

Razdoblje Igre od 16:00 časova 07. septembra 2017.– do 23:59 časova 01. oktobar 2017.

2.2. Suština Igre:

Glavna nagrada: dva puta LG Q6 mobilni telefon

Ostale nagrade: 50 puta godišnja pretplata za Spotify

Učesnik će igrati u određenom razdoblju igre pod tačkom menija „Nagradna igra”. Popunjavanjem obaveznih podataka treba da se registruje. Na izvlačenju (vidi tačku 2.4.) će učestvovati oni koji su se u toku razdoblja igre registrovali za Igru, i između kojih će se 02. oktobra 2017. godine odrediti dva dobitnika koji imaju pravo na glavnu nagradu i 50 zamenskih dobitnika putem nasumičnog računarskog izvlačenja iz baze podataka. Izvlačenje nije javno. Izabrane dobitnike Izvršilac će obavestiti putem elektronske pošte.

Prilikom registracije obavezno je dostaviti sledeće podatke:

2.3. Učešće na izvlačenju:

Na izvlačenju svaki Učesnik ima samo jednu šansu.

Izvlačenje:

Organizator će obaviti izvlačenje nakon zaključenja faza nagradne igre u 16:00 sati 02. oktobra 2017. godine među Učesnicima koji su do zaključenja igre stekli pravo na izvlačenje.

Mesto izvlačenja: sedište Izvršioca. Izvlačenje će se odvijati pomoću računara, prema nasumičnom izboru. Prilikom izvlačenja izvući će se jedan glavni dobitnik i tri zamenska dobitnika.

2.5. Dobitnik:

Dobitnik je taj kojeg Izvršilac izabere nasumičnim izvlačenjem između onih koji imaju pravo na izvlačenje.
Dobitnikom se može smatrati Učesnik na izvlačenju koji:

Ukoliko Učesnik ne odgovara uslovima, gubi pravo u pogledu nagrade, i na njegovo mesto stupa zamenski dobitnik. Obaveštavanje zamenskih dobitnika se odvija na isti način kao i kod glavnog dobitnika (vidi tačku 2.6.).

2.6. Zamenski dobitnici:

Zamenski dobitnici (po redosledu izvlačenja) stupaju na mesto glavnog dobitnika, ukoliko glavni dobitnik ne ispunjava uslove (ako prilikom obaveštavanja ne dostavlja u određenom roku zahtev za nagradu, odnosno ne odgovara uslovima prava na učestvovanje u Igri i uslovima prava na izvlačenje).

Učesnik koji je osvojio nagradu, daje svoj pristanak da Organizator objavi njegovo ime i mesto boravka (naziv grada) na svojoj Facebook stranici, odnosno na svojoj web stranici (http://www.lg.com/rs).

2.7. Obaveštavanje dobitnika:

Organizator u roku od 5 radnih dana nakon izvlačenja obavestiće dobitnika putem elektronske pošte o činjenici osvajanja nagrade. Dobitnik treba da u roku od 10 kalendarskih dana nakon obaveštavanja dostavi svoj zahtev za nagradu, i to na način koji je opisan u obaveštenju, te treba da potvrdi uslove prava na dobitak, i tek će nakon toga imati pravo na preuzimanje nagrade.

Ukoliko dotični dobitnik ne daje izjavu o zahtevu za nagradu u određenom roku, ili ne može da potvrdi uslove prava na nagradu, gubi pravo na nju i na njegovo mesto stupa zamenski dobitnik koji će imati pravo na nagradu. Način obaveštavanja zamenskih dobitnika i njihovi uslovi prava su istovetni sa obaveštavanjem i uslovima prava originalnih dobitnika.

2.8. Učesnik koji je osvojio nagradu, daje svoj pristanak da Organizator objavi njegovo ime i mesto boravka (naziv grada), te fotografije o predaji nagrade na svojoj Facebook stranici i/ili na svojoj web stranici (http://www.lg.com/rs)

3. Nagrada:

Organizator će Dobitnicima obezbediti sledeću glavnu nagradu:

Glavna nagrada: 2 puta LG Q6 mobilni telefon (u daljem tekstu: Nagrada) 
Nagrada nije prenosiva na drugu osobu, i ne može da se zameni za protivvrednost u gotovini.

Ostale nagrade: 25 puta WiFi slušalice.
Nagrada nije prenosiva na drugu osobu, i ne može da se zameni za protivvrednost u gotovini.
Preuzimanje nagrade je lično u sedištu kompanije LG Electronics Srbija (Španskih boraca 3/VII, 11070 Novi Beograd), a troškove u vezi sa preuzimanjem (na primer putni troškovi radi preuzimanja nagrade) snosiće dobitnik.

Organizator će isključiti iz Igre registraciju u pogledu koje se nagrada nije mogla isporučiti ili predati Učesniku zbog toga što su prilikom registracije ili u potvrdi o primitku Obaveštenja lični podaci bili neistiniti, nepotpuni ili pogrešni, ili Učesnik koji se registovao zbog drugih razloga ne odgovara ličnim uslovima koji su opisani u ovim Pravilima igre.
Za pogrešne podatke koje je dostavio Učesnik, Organizator i Izvršilac neće snositi nikakvu odgovornost.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Glavna nagrada treba biti preuzeta u sedištu Organizatora u roku od 30 dana nakon određenog Roka.

4.2. Ukoliko dobitnik ne može preuzeti nagradu u gore navedenom roku, prestaje mu pravo na nagradu.

4.3. Organizator neće preuzeti nikakvu odgovornost za nepreuzimanje ili kasno preuzimanje nagrade sa strane Učesnika.

4.4. Troškovi vezani za preuzimanje nagrade su na teret Učesnika.

4.5. Dobitnik je dužan da sarađuje sa Organizatorom i Izvršiocem kako bi se nagrada predala. Ako dobitnik ne udovoljava ovim obavezama sarađivanja i na taj način bude onemogućena blagovremena predaja nagrade, za tu okolnost Organizator se neće smatrati odgovornim. Organizator može da obezbedi mogućnost preuzimanja nagrada u gore navedenom roku, rok preuzimanja se ne može produžiti, stoga propuštanje roka za Učesnika znači gubitak prava na nagradu.

4.6. Do predaje nagrade Organizator može da isključi iz Igre Učesnika koji ne odgovara ličnim i formalnim uslovima koji su opisani u ovom dokumentu.
Za posledice proistekle iz dostavljanja pogrešnih učesnikovih podataka Organizator neće snositi odgovornost.

5. Odgovornost i isključenje odgovornosti

5.1. Odgovornost Učesnika je da se uveri u to da neovlašćena lica ne učestvuju u Igri koristeći njegov Facebook profila, e-mail adresu i telefon, i u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator isključuje svu odgovornost i mogućnost pravnog leka u slučaju sporova koji bi mogli da proisteknu iz korisničkih prava.

5.2. Za posledice i štete koje nastaju usled dostavljanja pogrešnih ili lažnih učesnikovih podataka Organizator neće snositi nikakvu odgovornost. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji predaje obaveštenja, odnosno nagrade, te za nastale štete proistekle zbog nedostataka ili netačnosti podataka koje su dostavili Učesnici (pogrešno ime ili adresa, itd.), Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.

5.2. Za posledice i štete koje nastaju usled dostavljanja pogrešnih ili lažnih učesnikovih podataka Organizator neće snositi nikakvu odgovornost. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji predaje obaveštenja, odnosno nagrade, te za nastale štete proistekle zbog nedostataka ili netačnosti podataka koje su dostavili Učesnici (pogrešno ime ili adresa, itd.), Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.

5.4. Ni Organizator, ni Izvršilac, ni nijedan od Saradnika nije odgovoran i isključuje svaki zahtev za obeštećenje, naknadu štete ili mogućnost pravnog leka za eventualne greške, nedostatke, neispravnosti u toku učestvovanja, za troškove, štete i gubitke proistekle ili vezane za kašnjenja koja su nastala za vreme trajanja Igre, ne uključujući ovde odgovornost za život, za povredu telesnog integriteta i oštećenje zdravlja, odnosno za štete koje je kod klijenta prouzrokovao namerno ili krajnjom nepažnjom. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške u pisanju

6. Što se događa ako internetska stranica ne radi na odgovarajući način ili nije dostupna?

6.1. Organizator ne odgovara za kašnjenje zbog pogonske smetnje, niti za nedostupnost Stranice. Po neki put može da se desi da se usluga ne može koristiti zbog razloga koji su van kontrole Organizatora.

6.2. Organizator nije odgovoran za ostale tehničke probleme, i isključuje svaki zahtev za naknadu štete u toku učešća u Igri. U slučaju tehničkih problema može de se pošalje poruka na web stranici http://www.lg.com/rs/podrska/kontakt/chat-email ili na Facebook stranici firme LG Srbija. Organizator ne preuzima odgovornost za tehničke greške ili za greške u unosu podataka koje se javljaju u toku Igre, niti za druge greške koje se javljaju zbog razloga koji su van kontrole Organizatora.

7. Ostale informacije

7.1. U Igri su svi nagomilani duhovni proizvodi pod zaštitom autorskih prava, stoga je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja, odnosno ni u kojoj formi se ne mogu reprodukovati bez pismene saglasnosti vlasnika prava. Trgovačka marka LG je zaštićena i u pisanoj i u grafičkoj formi. Organizator ima pravo na zaštitu trgovačke marke. Trgovačka marka se ne sme koristiti ni na koji način, i ni po kojem pravnom osnovu bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora. Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje su određene propisima autorskog prava, građanskog prava, odnosno krivičnog prava.

7.2. Organizator može da poništi ili da obustavi Igru delomično ili u celosti iz bilo kojih tehničkih, komercijalnih, funkcionalnih razloga ili iz razloga određenih pravnim propisima. U slučaju da Organizator obustavi Igru, Organizator će se truditi da prethodno objavi informaciju o obustavi. Istodobno, zavisno od razloga poništenja, obustave ili promene, može se desiti da neće biti moguća prethodna objava informacije. Organizator zadržava pravo da ove uslove ili samu Igru dopuni ili izmeni. Organizator neće se dopisivati u vezi sa Igrom, informacije će davati isključivo na web stranici www.lovnaselfistikere.lg.hu ili na Facebook stranici firme LG Srbija.

7.3. Učesnici prihvataju da preuzimaju potpunu odgovornost za štete koje prouzrokuju Organizatoru u toku Igre kršenjem bilo koje odredbe Pravila igre. U slučaju kršenja Pravila igre, Organizator bilo kom Učesniku može uskratiti dostupnost Igre.

7.4. Ova Pravila igre dostupna su na stranici http://www.lg.com/rs. Organizator i Izvršilac zadržavaju pravo da ove uslove ili samu Igru dopune ili izmene. Prihvatanjem uslova Učesnik prima k znanju da performanse Stranice, njena brzina prenosa poruka i podataka, te brzina davanja odgovora zavise od tehnologije provajdera, i time na gore navedene okolnosti nepovoljno može uticati preopterećenost mreže i drugi faktori koji su van kontrole Organizatora i njegovog Opunomoćenika, kao što su na primer (ali ne isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji, kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

7.5. Igra se ne odvija u organizaciji ili realizaciji Facebooka. Facebook u njoj ne učestvuje ni kao sponzor, ni kao administrator. Učesnici primaju k znanju da svoje podatke preko Facebooka dostavljaju Organizatoru, Izvršiocu i Saradnicima koji učestvuju u izvršenju Igre. Istodobno, Facebook može primiti podatke od svojih podružnica ili partnera oglašivača, kupaca i ostalih trećih strana, što im olakšava distribuciju reklama, interpretaciju online aktivnosti i opštenito poboljšanje Facebookovih usluga (detaljnije o tome možete pročitati u Facebookovom Pravilniku o korišćenju podataka) (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info).

7.6. Organizator zadržava pravo izmene Pravila igre. Ukoliko se u vezi sa Igrom postavljaju dalja pitanja ili iskrsne neki problem, dodatne informacije se mogu tražiti na web stranici http://www.lg.com/rs/podrska/kontakt/chat-email ili na Facebook stranici kompanije LG Srbija.

7.7. U vezi sa nagradom koja će se izvlačiti u Igri, Učesnik prima k znanju da u smislu poreskih propisa izmenjenih 1. januara 2012. godine (70. §. Zakona o porezu na lični dohodak br. CXVII. iz 1995. godine), u slučaju dobitka u vezi sa nagradom Organizator ima obavezu prijave i obavezu plaćanja poreza na lični dohodak (16%), odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje (27%).

7.8. Da Organizator može udovoljiti svojim obavezama u pogledu registracije poreske obaveze koje mu određuju pravni propisi, dobitnik je dužan da sarađuje u toku kontaktiranja sa Organizatorom eventualno u saopštenju i dostavljanju daljih ličnih podataka (uglavnom vezanih za porez) koji su potrebni. Ukoliko Učesnik ne udovolji svojoj obavezi dostavljanja podataka koja je navedena u ovoj tački, neće imati pravo na preuzimanje nagrade, i na njegovo mesto stupa zamenski dobitnik.

7.9. U slučaju eventualnih pravnih sporova nastalih sa Učesnicima, Organizator želi da ih reši prvenstveno mirnim putem. Za gore navedene uslove korišćenja merodavni su propisi mađarskog prava. U slučaju spora koji strane ne mogu da reše mirnim putem, imaju pravo da se obrate sudu sa stvarnom i mesnom nadležnošću.


8. Korišćenje i zaštita ličnih podataka – Obaveštenje o zaštiti podataka:

8.1. Organizator koristi lične podatke Učesnika u Igri radi ispunjenja svojih obaveza iz Pravila igre, prema uslovima koje je odobrio Facebook.

8.2. Ova Igra nije osmišljena sa ciljem da Učesnici putem nje šalju poverljive podatke ili podatke slične prirode. Međutim, pri pojedinim fazama Igre može doći do toga da se traže takvi podaci, ali pri tome biće navedena svrha toga. U tom slučaju Organizator će na određenom mestu navesti cilj traženja podataka. Kada su u pitanju lični podaci, Organizator postupa pridržavajući se propisa Zakona br. CXII. iz 2011. godine. Ako ne postoji pravna obaveza, Organizator – bez izričite pismene saglasnosti dotične osobe – neće prosleđivati trećim stranama obrađene lične podatke. Time što Učesnik Organizatoru šalje bilo koju informaciju, ujedno daje neograničeno i neopozivo pravo kompaniji LG Electronics Srbija da koristi, kopira, objavi, ostvari, modifikuje, predaje i širi te informacije. Osim toga daje svoj pristanak da Organizator slobodno koristi ideje, koncepcije, znanja ili tehnologije koje mu je korisnik poslao u bilo koju svrhu. Organizator će uništiti lične podatke kad ih prestane koristiti, ili na zahtev Učesnika.